Kontakt

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "WĘGLOBUD" S.A.
Monte Cassino 18a, 70-467 Szczecin

NIP: 851-020-67-10
KRS 00000133968 -
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 1.050.000 PLN, wpłacony w całości


Sekretariat tel. 91 423 22 21, fax 91 422 36 37

email: sekretariat@weglobud.pl


Dział Finansowy

tel. 91 422 52 53, 91 455 36 03, fax 91 422 01 39

email: sekretariat@weglobud.pl