Kruszywa

Oferujemy pełną gamę kruszyw 
Nowe produkty w ofercie:
Kamień łamany 0-63mm
Piasek łamany dla potrzeb budownictwa drogowego
Mieszanka specyficzna
Mułek do prac wykończeniowych
Produkty spełniają normy Unii Europejskiej


                               
 Sprawdź tutaj

projektunia1

„Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności WĘGLOBUD S.A. poprzez realizację inwestycji w innowacyjne maszyny i urządzenia wykorzystywane w obszarze wydobycia i konfekcjonowania kruszyw mineralnych”

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.01.01.02-32-211/10-00