Płoty – Słudwia

Produkcja i sprzedaż kruszyw

Żwirownia Słudwia

Słudwia k/Płot

Przyjmujemy ziemię – kod odpadu 170504

Kontakt: tel/fax 91 4232221

Zobacz jak dojechać

projektunia1

„Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności WĘGLOBUD S.A. poprzez realizację inwestycji w innowacyjne maszyny i urządzenia wykorzystywane w obszarze wydobycia i konfekcjonowania kruszyw mineralnych”

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.0.02-32-211/10-00